Słowniczek pojęć

Najważniejsze definicje i pojęcia w pomiarze Meetrics

Tutaj znajdziesz wszystkie ważne terminy i definicje dotyczące naszych produktów i usług. Chcemy, aby nasze rozwiązania techniczne i pojęcia branżowe były bardziej namacalne i zrozumiałe. Jeśli jakiekolwiek pytania pozostaną bez odpowiedzi, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

ADAM-SUITE

Panel analityczny ADAM to pulpit nawigacyjny Meetrics, w którym klienci widzą wszystkie kluczowe wskaźniki KPI, w ujęciu ogólnym i szczegółowym. Tutaj wszystkie dane są wyświetlane w sposób przejrzysty i w czasie rzeczywistym.

Ad Impressions Measured / Zmierzone wyświetlenia reklamy

Panel analityczny ADAM to pulpit nawigacyjny Meetrics, w którym klienci widzą wszystkie kluczowe wskaźniki KPI, w ujęciu ogólnym i szczegółowym. Tutaj wszystkie dane są wyświetlane w sposób przejrzysty i w czasie rzeczywistym.

Ad Impressions Total Rendered Served / Liczba wyświetlonych reklam

Liczba ta wskazuje, ile wyświetleń reklamy zostało wyświetlonych wraz z naszym skryptem mierzącym.

Eksport

W panelu naszego systemu (ADAM suite) istnieje dedykowana sekcja do eksportowania danych. Tutaj możesz generować różne raporty do pobrania, a także skonfigurować automatyczne raportowanie.

Invalid Impressions / Nieprawidłowe wyświetlenia

Liczba wygenerowanych sztucznie wyświetleń reklam, które zwiększają liczbę wyświetleń.

Wskaźnik skutecznosci pomiaru

Ze względu na ograniczenia techniczne możemy nie być w stanie zmierzyć niektórych wyświetleń reklam,. Wskaźnik pomiaru opisuje, jak duży jest udział mierzonych reklam w porównaniu do wszystkich wyświetlonych reklam (Ad Impressions Renderd). Nie mają one jednak wpływu na wskaźnik widoczności.

Projekt

W pakiecie ADAM Suite znajdziesz różne projekty, w zależności od tego, jak skonfigurowano Twój pomiar. Na przykład projekt zawiera wszystkie dane pochodzące od reklamodawcy lub agencji. Oczywiście upewniamy się, że tylko Ty masz dostęp do swoich danych.

Widget

Aby uporządkować sposób prezentacji danych w panelu zgodnie z Twoimi preferencjami opracowaliśmy widżety. Można je wybierać, uzupełniać, a przede wszystkim umieszczać w sposób modułowy. To rozwiązanie pozwala Ci zaprojektować swój własny panel z danymi i ułożyć dane według Twoich własnego pomysłu i priorytetów.

AD-TECH

Nazwa Ad-Tech pochodzi z języka angielskiego (technologia reklamowa) i łączy wszystkich usługodawców i produkty zajmujące się technologią reklamową. Obejmuje także dostawców weryfikacji reklam.

In-App / Reklama w aplikacjach

Reklama w aplikacjach dostępnych na urządzeniach mobilinych takich jak smartphone czy table. Jest szczególną kategorią treści do których można się dostać  za pośrednictwem specjalnej aplikacji bez konieczności korzystania z przegądarki internetowej.

Strony internetowe z obsługą mobilną (MEW)

Treści internetowe dostępne za pośrednictwem przeglądarki przygotowane lub zoptymalizowane  pod kątem urządzeń mobilnych. Ponieważ treści redakcyjne i materiały reklamowe są zintegrowane tutaj za pomocą HTML, nasze pomiary mogą być wykorzystywane płynnie.

MRAID

MRAID oznacza ” Mobile Rich Media Ad Interface Definitions ” i jest funkcją, która umożliwia odtwarzanie banerów reklamowych w aplikacjach nieobsługujących funkcji przeglądarki intenretowej. Ta funkcja pozwala nam śledzić określone procesy i operacje, dzięki czemu możemy między innymi określić widoczność reklamy.

Natywne aplikacje

Tak zwane natywne aplikacje są tworzone w języku programowania mobilnych systemów operacyjnych. Materiały reklamowe można wyświetlać za pomocą WebView. MRAID umożliwia komunikację między WebView i natywną aplikacją, co umożliwia pomiar widoczności.

Skrypt mierzący

Po utworzeniu projektu otrzymasz od nas skrypt mierzący. Skrypty mogą być ogólne, ponieważ zwykle zawierają makra, które dostarczają nam niezbędnych danych bezpośrednio z serwera reklamowego. Alternatywnie skrypty mogą zawierać z góry zakodowane informacje (tzw. Hard-coded tags). W takim przypadku jednak skrypty muszą być tworzone indywidualnie dla nowych kampanii i reklam. Ogólny skrypt mierzący może wyglądać tak:

<script src = “https://s000.meetrics.net/bb-mx/prime/mtrcs_000000.js?pjid=000000cpid=12345&place=23456&size=ABC_34567&size=34567” async = “async”> </ script>

Dzięki takiemu skryptowi Meetrics może mierzyć wszystkie reklamy równolegle, co sprawia, że obsługa jest nieskomplikowana.

VAST / VAST 4.0

VAST to skrót od angielskiego terminu ” Video Ad Serving Template ” i jest to standard emitowania reklam przy materiałach wideo w internecie. VAST w wersji 2.0 oferuje możliwość tak zwanego 5-punktowego pomiaru, co oznacza, że piksele pomiarowe są instalowane w pięciu miejscach na filmie, a mianowicie na początku filmu, w wysokości 25%, 50%, 75% i koniec. Możemy śledzić wywołanie tych pikseli, a tym samym określić współczynnik obejrzeń.

VPAID

Skrót VPAID oznacza ” Video Player Ad-serving Interface Definition ” i został pierwotnie opracowany w celu umożliwienia reklamodawcom zintegrowania treści interaktywnych z reklamami wideo. Ta funkcja umożliwia umieszczenie własnego skryptu w materiale reklamowym, który następnie może na przykład mierzyć widoczność i inne wskaźniki. Jednak technologia ta nie jest powszechna.

VIEWABILITY CHECK

Pojęcie widoczności opisuje widoczność reklamy cyfrowej dla ludzkiego oka. W tym celu brana jest pod uwagę zarówno proporcja oglądanego obszaru, jak i czas trwania kontaktu z reklamą. Ten wskaźnik jest uważany za ważny wskaźnik pomiaru skuteczności kampanii cyfrowych i reklam.

Nasz system umożliwia pomiar i raportowanie wskaźnika widoczności reklam.

Above the Fold / Below the Fold

Te dwa terminy opisują powody, dla których reklama nie była widoczna. Reklama była albo za wysoka albo za nisko względem górnej lub dolnej krawędzi  e`kranu.

Benchmarki

Meetrics publikuje kwartalne średnie wskaźniki widoczności dla różnych rynków i formatów. Generujemy te dane z ruchu, który mierzymy na danym rynku, co pozwala nam obliczyć benchmark. To pozwala porównać twoje wyniki widoczności z wartościami dla twojego rynku.

Metric

Metryka definiuje docelowy, procentowo widoczny obszar reklamy i odpowiedni pożądany czas trwania widoczności w sekundach. Tak więc 50/1 oznacza, że co najmniej 50% reklamy musiało znajdować się w widocznym obszarze przez co najmniej sekundę, aby umożliwić Meetrics klasyfikowanie reklamy jako widocznej.

MRC-Standard

MRC (Media Rating Council) to amerykańska organizacja, która przeprowadza międzynarodowe akredytacje, aby zapewnić standardy w branży reklamowej. Procedury akredytacji MRC należy powtarzać w regularnych odstępach czasu.

Powody braku widoczności

Przyczyny braku widoczności wskazują, dlaczego reklama lub miejsce docelowe nie były widoczne. To z kolei pomaga zoptymalizować widoczność kampanii. Informacje można wyświetlać zarówno w naszym systemie ADAM, jak i w raportach excel.

Próg widocznego obszaru

Widoczny obszar opisuje odsetek reklamy, która może być widoczna dla użytkownika. To z kolei definiuje odpowiednią metrykę: 50/1 oznacza, że 50% reklamy znajdowało się w widocznym zakresie przez co najmniej jedną sekundę.

Koszt 1000 widocznych odsłon (vCPM)

vCPM opisuje koszt dostarczenia 1000 wyświetleń reklam. Na niektórych rynkach coraz więcej kampanii jest obecnie rozliczanych według kosztu widocznego CPM. Oznacza to, że brane pod uwagę do rozliczenia są tylko wyświetlenia reklam, które faktycznie stały się widoczne.

Widoczne wyświetlenia (odsłony)

Wyrażenie odnosi się do wywołania banera reklamowego. Termin “widoczny” dodaje, że w tym wywołaniu baner również musi być klasyfikowany jako “widoczny” zgodnie z metryką. Obejmuje to tylko te reklamy, które faktycznie są widoczne dla użytkownika.

Viewport

Obszar wyświetlania opisuje obszar strony internetowej, którą widzi użytkownik, bez przewijania jej w górę lub w dół. Jest to więc część strony internetowej, którą użytkownik widzi natychmiast po otwarciu strony.

Czas kontaktu z reklamą

Termin ten odnosi się do czasu wyświetlania reklamy w widocznym obszarze. Jest to wskaźnik raportowany w naszym systemie ADAM. Meetrics w swoim benchmarku oblicza także kwartalne poziomy odniesienia dla czasu oglądania, według rynku i formatu.

Definicja widoczności reklam

W naszym systemie Wskaźnik widoczności może być używana jako synonim terminu wskaźnik i wskazuje, które wymagania wstępne muszą zostać spełnione, aby dana reklama mogła zostać uznana za widoczną. Przykład: 50/1, co najmniej 50% reklamy musiało znajdować się w widocznym obszarze użytkownika przez co najmniej sekundę.

ADFRAUD PREVENTION

Termin AdFraud opisuje sytuację, w której wyświetlenia reklam lub kliknięć są generowane przez nieuczciwe oprogramowanie. Istnieje wiele możliwości technicznych, a zatem rodzaje oszustw są wielorakie.

Nasze rozwiązanie pomaga wykrywać tzw Ad Fraud  i identyfikuje, z jakim typem nadużycia mamy do czynienia.

Ad Stacking

Reklamy są umieszczane jedna nad drugą. Odwiedzający stronę nie zobaczy części reklamy, ale może nastąpić zliczenie odsłon/ wyświetleń reklam.

Browser Malware

To rodzaj oszustwa, w którym dodatki do przeglądarki wpływa na oryginalne zachowanie i funkcje przeglądarki. Na przykład symuluje wyświetlenie reklamy na ekranie użytkownika przeglądarki i powoduje zliczenia w systemie reklamowym.

Botnet Traffic

A botnet is a combination of several bots. A bot in general is a mechanism that, among other things, automatically invokes pages and mimics human user behavior. It also generates ad impressions, which are not seen by the human eye.

Domain Spoofing

Technika manipulacji polegająca na podszywaniu się pod adres internetowy wydawcy, najczęściej znanego portalu internetowego. Odsłony są manipulowane z zamiarem ich dostarczenia do systemu emisji reklam, ale w rzeczywistości ruch pochodzi z  wątpliwych stronach internetowych.

Hijacked Device / Przejęte (Hakowane) urządzenie

Zainstalowanie na urządzeniach należących do użytkowników, niezauważalnego oprogramowania, którego celem jest manipulacja i podszywanie się pod działanie realnych użytkowników na przeglądarkach i aplikacjach mobilnych.

Incentivized Surfbar

Są to ulepszenia przeglądarki z obszaru pay-to-surf i pay-to-click. Zachęca użytkowników do przechodzenia na strony lub klikania reklam, aby uzyskać za to wynagrodzenie.

Artifical Traffic / Sztuczny ruch

Termin “sztuczny ruch” opisuje wyświetlenia stron i wyświetlenia reklam, na przykład przez botnety. Działające w tle oprogramowanie sztucznie zwiększa ilość realizowanych odsłon reklamy.

Non-Human Traffic

Non-human traffic (NHT) definiuje ruch, który nie pochodzi od prawdziwych użytkowników urządzeń. Często jest generowany przez boty.

Sophisticated Invalid Traffic (SIVT)

MRC rozróżnia generalny nieważny ruch (GIVT) i zaawansowany nieważny ruch (SIVT). Pod GIVT wchodzą na przykład roboty indeksujące, które przeszukują strony w poszukiwaniu informacji. Natomiast SIVT rzeczywiście zawiera informacje o źródłach ruchu takich jak, takie jak boty i złośliwe oprogramowanie przeglądarki.

Suspicious Behavior / Podejrzane zachowanie

Jeśli użytkownik wykazuje nietypowe zachowanie, postrzegamy to jako “podejrzane zachowanie”. Należą do nich na przykład kliknięcia niewidocznych banerów, nietypowe schematy przewijania stron lub inne nietypowe wzorce zachowań.

Suspicious Pages / Podejrzane strony

“Podejrzane strony” to strony o niestandardowych parametrach. Należą do nich między innymi ukryte adresy URL lub tak zwane “reklamy skumulowane”, np. banery załadowane do niewłaściwego miejsca, aby kilka banerów mogło być dostarczanych równolegle.

AUDIENCE VERIFICATION

To jest pomiar grup docelowych, który przeprowadzamy we współpracy z międzynarodowymi dostawcami wysokiej jakości danych panelowych.

Dane deterministyczne

Dane deterministyczne opierają się na jasno określonych faktach dotyczących klientów, które mogą zostać przechwycone i przypisane, na przykład przez login użytkownika.

Panel

Panel to niezmienny krąg osób w długim okresie czasu, w którym dokonywane są długoterminowe pomiary.

Probabilistic Approach / Podejście probabilistyczne

Podejście probabilistyczne opiera się na całkowicie anonimowych profilach stworzonych przez maszyny lub techniki uczenia statystycznego tzw machine learning.

Dane socjodemograficzne

Odnosi się to do informacji i danych uzyskanych za pomocą empirycznych metodologii badań społecznych. Są to na przykład:

– Płeć

– Wiek

– Stan cywilny

– Edukacja

– Wielkość gospodarstwa domowego

– Dochód netto gospodarstwa domowego

– Sytuacja zawodowa

Kontrola grupy docelowej

Kontrola grupy docelowej jest częścią naszego rozwiązania dotyczącego badań widowni. W ten sposób dopasowujemy grupę docelową zdefiniowaną przez Ciebie do faktycznie napotkanych panelistów. Raportujemy wskaźnik dopasowania, abyś mógł ocenić, czy dotarcie do grupy celowej jest właściwie kontrolowane i czy osiągnięty został odpowiedni zasięg kampanii.

BRAND SAFETY

W zależności od kontekstu umieszczenie reklamy w niewłaściwym otoczeniu może znacząco wpłynąć na wizerunek marki. Aby tego uniknąć, stosujemy nasz unikalne algorytmy oceny kontekstu zamieszczenia reklamy.

Zautomatyzowane systemy emisji

Łańcuch dostaw banera reklamowego jest w coraz większym stopniu kontrolowany przez algorytmy i rozwiązania programistyczne. Te zautomatyzowane systemy dostarczania często utrudniają określenie otoczenia reklamy z wyprzedzeniem, a nawet opublikowanie tej informacji po emisji.

Kategorie “Brand Safety”

W ramach naszego produktu bezpieczeństwa marki dzielimy słowa kluczowe i witryny na następujące trzy kategorie: treści dla dorosłych, nielegalne treści i przemoc.

Niewłaściwe domeny

Obejmuje to domeny, które mogą nie nadawać się do reklam i dlatego mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek marki. Mogą to być na przykład strony przedstawiające przemoc-gloryfikujące treści lub przedstawiające elementy pornograficzne.

Bezpieczeństwo marki

Działanie mające na celu zabezpieczenie marki w kontekście otoczenia reklamy. Niewłaściwe otoczenie może spowodować trwałe uszkodzenie wizerunku marki. Wykluczanie niewłaściwych stron i treści internetowych chroni bezpieczeństwo marki i wizerunek.

Biała lista / Czarna lista

W wielu systemach emisji reklam możesz zdefiniować białą listę lub czarną listę. Biała lista określa domeny, w których zezwalamy na emisje reklam. Natomiast na czarnej liście znajdują się wszystkie adresy URL, na których reklama nie powinna być wyświetlana. Możesz również zdefiniować te listy w systemie Meetrics, aby uzyskać ogólny przegląd tego, w jaki sposób są one przestrzegane przez systemy emisyjne.